Kế hoạch của P-51 / Mustang I ở Bắc Mỹ

Kế hoạch của P-51 / Mustang I ở Bắc Mỹ


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Kế hoạch của P-51 / Mustang I ở Bắc Mỹ

Ở đây chúng ta thấy kế hoạch phía trước, bên dưới và bên phải của chiếc Mustang I ở Bắc Mỹ, được xác định bằng sự kết hợp của khe hút gió cho động cơ Allison phía trên mũi và súng máy ở phía dưới mũi.