Blackburn Shark I từ bên trái

Blackburn Shark I từ bên trái


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Blackburn Shark I từ bên trái

Ở đây, chúng ta thấy một chiếc Blackburn Shark I từ bên trái, cho chúng ta một cái nhìn tốt về thanh chống chữ 'N' giữa hai cánh và đưa ra một số ý tưởng về kích thước của chiếc máy bay, thứ phải có thể mang ngư lôi. Cũng cần lưu ý đến kiềng để giúp phi hành đoàn vào buồng lái phía sau.

© IWM ATP 8562D