Khóa học của quý trưởng tại Trường Cao đẳng Quân sự S.A., tháng 10 đến tháng 11 năm 1945

Khóa học của quý trưởng tại Trường Cao đẳng Quân sự S.A., tháng 10 đến tháng 11 năm 1945


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Khóa học của quý trưởng tại Trường Cao đẳng Quân sự S.A., tháng 10 đến tháng 11 năm 1945

Ở đây chúng ta thấy Trung úy Gay và lớp học của anh ấy trên Khóa học dành cho Quý trưởng vào tháng 10 đến tháng 11 năm 1945. Trong chiến tranh, anh ấy đã phục vụ cho Phi đội số 12, SAAF, trước khi trở về Nam Phi vào cuối cuộc chiến ở Châu Âu. Rõ ràng anh ấy đã quyết định tiếp tục với sự nghiệp quân sự của mình, và có thể được nhìn thấy ở phía dưới bên trái hàng ghế đầu của bức ảnh này.

Rất cám ơn Martin Hampton, con rể của Trung úy Gay, đã gửi cho chúng tôi tài liệu này.


Trở lại Phòng trưng bày SAAF Phi đội số 12